Gói thầu tự động hóa

  • $0,00
  • Ex Tax: $0,00
  • Availability:In Stock
  • Product Code: Gói thầu tự động hóa
Qty:

• Điều khiển cửa đập hồ núi Cốc – SCADA
    Giá trị: 1.100.000.000 VND
• Nâng cấp cải tạo dây truyền đóng gói xà phòng bột- OMO- Lever Vietnam
    Giá trị 300.000 USD
• Cung cấp thiết bị điều khiển PLC cho máy công nghệ tại Công ty Liên doanh Lever Việt Nam
    Giá trị: 118.965 USD

Write a review

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good