Gói thầu Xây dựng Công nghiệp

• Kho lưu trữ và bảo quản phim tư liệu Viện Phim Việt Nam (Ngọc Khánh- Hà nội)
    Giá trị 1.148.400.000 VND (Cải tạo, nâng cấp thiết bị lanh và PCCC)
• Kho lưu trữ và bảo quản phim tư liệu (87 Điện Biên Phủ- TPHCM)
    Giá trị 1.930.000.000 VND (Lắp đặt hệ thống lạnh và thiết bị báo cháy)
• Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hoà, thông gió và hệ thống báo cháy toà nhà 10B Tràng thi, Hà Nội)
    Giá trị 2.152.000.000 VND
• Xây dựng, cung cấp và lắp đặt kho bảo quản tài liệu Tỉnh uỷ Hải dương
    Giá trị: 803.441.451 VND (gồm thiết bị lạnh và báo cháy)
• Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị toàn bộ Trung tâm lưư trữ phim và video Quốc gia Vientiane - Lào.
    Giá trị: 15.999.0000.0000 VND (Thiết kế, lắp đặt Kho bảo quản phim và hệ thống PCCC)
• Xây dựng lắp đặt các phòng sử lý không khí nhiệt độ, độ ẩm, vô trùng cho phân xưởng sản xuất thiết bị Ytế