Gói thầu xử lý nước thải

Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Thái(2007)

• Tên công trình : Cung cấp và chuyển giao hệ thống xử lý nước thảI xí nghiệp sx 
• Địa điểm : Nam Định
• Tình trạng công việc : Đã hoàn thành
• Loại hình công việc : Cung cấp và xử lý nước thải
• Giá trị : 416.640.000VNĐ

Cung cấp lắp đặt Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (2001)

• Tên công trình : Cung cấp lắp đặt thiết bị và hệ thống bơm. 
• Địa điểm : Khu công nghiệp Lê Minh Xuân Thành phố Hồ Chí Minh. 
• Tình trạng công việc : Đã hoàn thành 
• Loại hình công việc : Cung cấp lắp đặt thiết bị xử lý nước và các thiết bị điều khiển tự động
• Giá trị : 118.500 USD